Трансформація ролі вчителя гуманітарних дисциплін у сучасній післядипломній освіті

  • Іван Безена «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
  • Анна Кирпа ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
  • Тетяна Богатирьова «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
Ключові слова: учитель, професійні потреби, освітнє середовище, короткотермінові курси, тренінги, моделі освітнього розвитку, інформаційно-цифрова грамотність, педагогічні методики.

Анотація

У статті визначено основні пріоритети професійного підвищення кваліфікації вчителів гуманітарних дисциплін, здійснено аналіз їхніх практичних педагогічних потреб, перспектив самоосвіти.
Доведено, що сучасна модель підвищення кваліфікації передбачає: мобільність, гнучкість та свободу вибору вчителем форми і методів підвищення
кваліфікації (короткотермінові курси, чітко орієнтовані на шкільний зміст освіти, тренінги, моделі освітнього розвитку, різноманітні методики
активного освітнього середовища, індивідуальні траєкторії розвитку особистості, практичне відпрацювання педагогічних методик організації дитячого колективу тощо). На основі представлених результатів опитування вчителів Дніпропетровського регіону з’ясовано їхнє ставлення до підвищення кваліфікації, використання нових методик і практик педагогічної освіти, а також діяльності регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Опубліковано
2020-09-02