Сформованість ціннісних орієнтацій здобувачів освіти у процесі розвитку соціальної компетентності

  • Діана Романовська Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України
Ключові слова: соціальна компетентність,цінності, ціннісні орієнтації, еталонна ціннісна шкала, соціальне благополуччя, психологічна служба.

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти як складової їх соціальної компетентності. Визначено важливість формування соціальної компетентності в освітньому процесі фахівцями психологічної служби. Розкрито зміст та структурні компоненти поняття «соціальна компетентність», роль ціннісних орієнтацій. Представлено результати дослідження рівнів сформованості основних груп ціннісних орієнтацій та рейтингові позиції 16-ти цінностей-маркерів, що входять до означених груп, в учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Проаналізовано рейтинг основних груп життєвих цінностей, який був представлений у такому порядку: сімейні; духовні;соціальні; індивідуалістичні. Виокремлено порушення еталонного порядку формування груп цінностей, відносно яких відбувається процес розвитку свідомості людини. Описано результати дослідження стану соціального благополуччя респондентів. Сформульовано висновки та рекомендації закладам освіти щодо вдосконалення процесу формування соціальної компетентності та життєвих цінностей здобувачів освіти.

Опубліковано
2020-09-04