Музичний портрет у літературі (на прикладі творчості П. Мирного, М. Коцюбинського, П. Тичини)

  • Оксана Косінова
Ключові слова: жанр, музыкальный портрет, песня, опера, увертюра.

Анотація

Стаття присвячена синтезу мистецтв як типовій потребі культури, що покликана підвищувати інтерес до зміцнення візуальних якостей творів мистецтва. В
аспекті розгляду даного питання доречне використання терміна «мультимедійність» як поєднання двох або більше «медій», які одночасно сприймаються через відчуття людини, тобто «медії» в даному аспекті – це канали передачі «інформації». Основні моменти передбачено в огляді жанру музичного портрета в аспекті
міжгалузевих зв’язків, зокрема музичного, образотворчого та літературного мистецтв.

Опубліковано
2020-09-07