Сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.

  • Оксана Цюняк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні магістри початкової освіти, інноваційна діяльність, навчальні програми, навчальні плани, заклад вищої освіти.

Анотація

У статті розглянуто теоретичний аспект проблеми професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. На
етапі теоретичного дослідження проаналізовано навчальні плани підготовки магістрів галузі знань 01Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова
освіта Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Обґрунтовано змістове наповнення навчальних програм, які посідають ключове місце у професійній підготовці магістрантів до інноваційної діяльності. Зазначено, що діяльність закладів вищої освіти, де формується еліта нації та
держави, має спрямовуватися на якісну безперервну освіту відповідно до потреб особистості та суспільства через розробку різних освітніх програм і форм
організації навчання. Встановлено, що магістри – це ті фахівці, котрі здатні забезпечити вирішення актуальних освітніх проблем, і саме вони є необхідним
потенціалом вищої освіти та основою інноваційного розвитку суспільства загалом.

Опубліковано
2020-09-07