Організація навчального дослідження учнів із використанням міжпредметних зв’язків фізики та фізичної культури

  • Андрій Рибалко Національний університет водного господарствам, м.Рівне
  • Олена Рибалко КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради
Ключові слова: навчальне дослідження, дидактика фізики, міжпредметні зв’язки, малі спортивні снаряди.

Анотація

У статті представлено шляхи реалізації підходу до постановки локально-дослідницьких задач на прикладі завершеного дослідницького завдання з фізики
з метою з’ясування оптимального кута кидання малих спортивних снарядів залежно від індивідуальних фізичних даних учня (студента). Наведено приклади
виконання означених завдань, а також запропоновано рекомендації щодо їх практичного впровадження.

Опубліковано
2020-09-07