Методика формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери

  • Світлана Толочко Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • Альона Шкодин «Ніжинський агротехнічний коледж», м. Ніжин
Ключові слова: Методика формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери

Анотація

У статті визначено та схарактеризовано проблеми й методику формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної
сфери. Виявлено ступінь розробленості проблеми, уточнено поняттєво-категоріальний апарат дослідження. Визначено зміст, конкретизовано структуру професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери. Представлено модель професійної компетентності з охорони праці
майбутніх фахівців аграрної сфери та обґрунтовано педагогічні умови її формування. Розроблено методику реалізації моделі формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівціваграрників.

Опубліковано
2020-09-07