Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я у професійній підготовці

  • Віталіна Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Ключові слова: менеджер, правова компетентність, професійна підготовка, система охорони здоров’я.

Анотація

У статті означено та проаналізовано проблему формування правової компетентності в процесі підготовки майбутніх менеджерів охорони здоров’я.
Проаналізовано праці, присвячені даній проблемі, та виявлено чинники, які позитивно впливають на процес навчання і зумовлюють успішну професійну діяльність педагогів, зокрема: використання потенціалу різних вишівських дисциплін для вивчення правових ідей; доповнення теоретичних правових положень відомостями про можливість їхнього практичного застосування в системі охорони здоров’я; засвоєння відомостей, що дають змогу майбутнім фахівцям моделювати свою правову професійну й повсякденну діяльність; створення умов для участі студентів в активній правозахисній діяльності під час освітнього процесу; організація навчання на вербально-діяльнісній діалогічній основі, орієнтованій на індивідуально-творчий розвиток студента; введення донавчального плану правових спецкурсів, пов’язаних із системою охорони здоров’я.

Опубліковано
2020-09-07