Учитель як носій цінностей виховання в сучасному закладі загальної середньої освіти

  • Світлана Кириленко ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ
Ключові слова: сучасний учитель, парадигма виховання, різновекторність виховних впливів, морально-етичні цінності, гармонійний розвиток особистості учня, творчий потенціал педагога.

Анотація

У статті визначено мету професійної діяльності вчителя як вихователя і носія цінностей у сучасних закладах загальної середньої освіти, його прагнення до самовдосконалення, вивчення кращого педагогічного досвіду, інновацій в освіті, комунікації зі своїми колегами, активна громадянська позиція, патріотизм. Розглянуто умови для всебічного гармонійного розвитку особистості учня, його самореалізації, розкриття індивідуальності, творчого потенціалу. Закцентовано увагу на превентивних заходах у роботі з дітьми, що визначаються приділенням особливої уваги формуванню ідентичності, основ духовності особистості, культури мислення і культури поведінки, профілактиці шкідливих звичок, ризикованої девіантної поведінки, жорстокості і насилля в учнівському середовищі.

Опубліковано
2020-09-08