Компетентнісний підхід у реалізації технології соціального виховання «особиста гідність. Безпека життя. громадянська позиція» дітей підліткового та юнацького віку

  • Наталія Сушик Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
Ключові слова: соціальне виховання, технологія соціального виховання «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» дітей підліткового та юнацького віку, компетентнісний підхід, компетентність, життєва, комунікативна, правова, соціальна, економічна, дозвіллєва компетентності, цінність, ціннісна орієнтація, знання, ставлення, переконання, вміння, навички особистості.

Анотація

У статті обґрунтовано компетентність як здатність особистості активізувати, мобілізувати, ефективно застосувати цінності, ціннісні орієнтації, знання, переконання, вміння, навички відповідно до вимог, викликів, можливостей у визначеному контексті. Окреслено сутність, зміст, етапи формування життєвої, комунікативної, правової, соціальної, економічної, дозвіллєвої компетентностей особистості. Визначено об’єкт, суб’єкт, мету, завдання, структуру, зміст, етапи, форми, методи реалізації технології соціального виховання «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» дітей підліткового та юнацького віку на основі компетентнісного підходу.

 

Біографія автора

Наталія Сушик, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті обґрунтовано компетентність як здатність особистості активізувати, мобілізувати, ефективно застосувати цінності, ціннісні орієнтації, знання, переконання, вміння, навички відповідно до вимог, викликів, можливостей у визначеному контексті. Окреслено сутність, зміст, етапи формування життєвої, комунікативної, правової, соціальної, економічної, дозвіллєвої компетентностей особистості. Визначено об’єкт, суб’єкт, мету, завдання, структуру, зміст, етапи, форми, методи реалізації технології соціального виховання «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» дітей підліткового та юнацького віку на основі компетентнісного підходу.

Опубліковано
2020-09-08