Студія естрадного співу в сучасній системі мистецької освіти

  • Наталія Фарина Рівненський державний гуманітарний університет
  • Тетяна Тимошенко Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: естрадний спів, вокальна студія, неформальна освіта, індивідуальна навчальна програма, самореалізація.

Анотація

У статті проаналізовано сучасну систему естрадно-вокальної підготовки учнівської молоді, що передбачає різні типи освітніх структур, зокрема
формальну, неформальну та інформальну. Окреслено специфіку організації процесу вокального навчання в студії естрадного співу. Доведено, що концертно-виконавська діяльність студійців є вагомим мотиваційним фактором опанування співочими навичками, що сприяє розкриттю творчого потенціалу зростаючої
особистості з метою її подальшого саморозвитку та самореалізації засобами музичного мистецтва.

Опубліковано
2020-09-08