Сучасний студентський спорт як модус розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання

  • Михайло Галатюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: спортивна культура, фізичне виховання, майбутній фахівець, розвиток, студентський спорт, змагальна діяльність.

Анотація

У статті окреслено проблеми, що стосуються фізичної активності студентів. Здійснено аналіз поняття «спорт», зокрема запропоновано визначення даного феномену в контексті сталого розвитку суспільства. Схарактеризовано сучасний студентський спорт як спосіб розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання.

Опубліковано
2020-09-08