Cистемний підхід у реалізації ідей педагогіки партнерства

  • Олександр Пастовенський Житомирський ОІППО
Ключові слова: системний підхід, педагогіка партнерства, освітня система, взаємодія, різнома- нітність, процес, управління, рівень розвитку.

Анотація

У статті на основі системного підходу проаналізовано особливості реалізації ідей педагогіки партнерства в системі загальної середньої освіти. Зроблено висновок, що для ефективного впровадження
ідей педагогіки партнерства необхідно забезпечити: різноманітність суб’єктів партнерських взаємодій; розширення сфери, де реалізуються зазначені взаємодії; урізноманітнення партнерських взаємодій в
управлінні процесами в закладах освіти; урахування рівня розвитку освітніх систем

Опубліковано
2020-12-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають