Інтегративний підхід до формування професійного мислення майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі навчання в закладі вищої освіти

  • Тетяна Якимович Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Ірина Зінчук Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: інтегративний підхід, професій- не мислення, професійна діяльність, професійна си- туація, освітній процес.

Анотація

У статті обґрунтовано інтегративний підхід, на основі якого розглянуто сутність та властивості професійного мислення із погляду різних наук (філософія, психологія, педагогіка). Виокремлено властивості професійного мислення майбутніх фахівців технічних спеціальностей, що формуються у процесі навчання у закладі вищої освіти. Доведено, що формування професійного мислення майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі навчання передбачає вирішення проблемних завдань, аналіз ситуацій, прийняття професійних рішень, вибір способів діяльності.

Опубліковано
2020-12-14