Реалізація steam-підходу до формування креативної компетенції здобувачів освіти у процесі вивчення математики

  • Олена Марченко Рівненський ОІППО
Ключові слова: STEM-освіта, STEAM-підхід, трансдисциплінарний підхід до здобуття природ- ничо-математичної освіти, мистецько-культуроло- гічні й креативні компетенції здобувачів природни- чо-математичної освіти.

Анотація

У статті окреслені методологічні аспекти реалізації STEAM-концепції як сучасного дидактичного принципу інтеграції математичних і мистецько-культурологічних знань у процесі здобуття природничо-математичної освіти з метою формування й розвитку креативної компетенції учасників освітнього процесу. На основі аналізу вітчизняних нормативно-правових документів і зарубіжних наукових публікацій досліджено роль і значення включення STEAM-підходу у процес реалізації Концепції розвитку STEM-орієнтованої природничо-математичної освіти в Україні.

Опубліковано
2020-12-17