Застосування інноваційних технологій з метою формування готовності фахівців із міжнародного права до професійної діяльності

  • Наталія Рисинець Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
Ключові слова: інноваційні технології, фахівці з міжнародного права, скрайбінг-презентація, техно- логії презентацій, мнемоніка.

Анотація

У статті означено та проаналізовано проблему застосування інноваційних технологій, зокрема технологій презентацій, з метою формування готовності фахівців із міжнародного права до професійної діяльності. Розкрито методичні аспекти використання сучасних технологій презентацій під час навчання фахівців із міжнародного права: цілі та головні елементи, вибір формату, конструювання тем, організаційна підготовка, оцінювання результатів та інше. Основну увагу приділено висвітленню особливостей використання скрайбінгу та мнемоніки на лекційних заняттях, впливу технологій презентацій на мотивацію, зацікавленість студентів та якісну успішність. Аналіз педагогічної та правової літератури, а також власний педагогічний досвід свідчать, що проблема впровадження технологій презентацій в освітній процес повністю не вивчена та потребує подальших досліджень. Особливо гостро це відчувається в умовах переходу системи освіти на дистанційне навчання, зокрема у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наразі освітній процес уже неможливо уявити без
застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, адже сучасні студенти втратили зацікавленість до традиційних методів навчання, які не дають змоги сформувати готовність фахівців із міжнародного права до практичної діяльності. У процесі аналізу науково-методичних джерел із теми дослідження було виявлено низку проблем,
що потребують розв’язання, як-от: недостатня комп’ютерна компетентність у викладачів, щоб швидко адаптуватись до сучасних вимог дистанційного навчання з використанням технологій презентацій; відсутність якісних підручників та навчальних посібників, до яких наведені методичними вказівки щодо використання сучасних технологій презентацій при вивчені юридичних дисциплін; відсутність нових навчальних програм підготовки майбутніх фахівців із міжнародного права, що відповідають вимогам часу.

 

Опубліковано
2020-12-17