Процедура проєктування steam-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя основної школи

  • Наталія Сороко Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Ключові слова: STEАM-освіта, STEAM-орієнтоване освітнє середовище, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-цифрова компетентність учителя.

Анотація

У статті розглянуто підходи до проєктування STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної освіти. Проаналізовано наукову літературу та електронні освітні ресурси щодо впровадження й використання STEAM-підходу в закладах загальної освіти та визначено етапи проєктування STEAM-орієнтованого освітнього середовища: аналітико-констатувальний, цільовий, теоретико-моделювальний, дослідно-експериментальний, результативно-діагностичний, моніторинг і широке впровадження моделі.

Опубліковано
2020-12-17