Формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзії у процесі фахової діяльності

  • Віталій Донець
Ключові слова: інноваційна діяльність, готовність до інноваційної діяльності, інклюзивне навчання, заклади загальної середньої освіти, вчителі початкової школи, педагогічний експеримент.

Анотація

Стаття присвячена науковому пошуку шляхів формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Обґрунтовано методичні особливості формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкової школи в умовах науково-методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Розроблено модель формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкової школи в умовах інклюзивного навчання, у процесі педагогічного експерименту перевірено дієвість запропонованих інновацій та одержано підтвердження ефективності представленої моделі. Доведено, що необхідність цілеспрямованого впливу на розвиток готовності вчителів до провадження інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання позитивно впливатиме на рівень їхньої фахової компетентності.

Опубліковано
2020-12-17