Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки

  • Валентин Рогоза Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ
Ключові слова: професійна освіта, педагогічні умови, екологічні цінності, відношення «Людина – Природа».

Анотація

У статті здійснено теоретичне визначення педагогічних умов формування екологічних цінностей у майбутніх учителів природничих дисциплін. Детермінація вказаних педагогічних умов обґрунтована наявними дослідницькими матеріалами педагогічного спрямування теоретичного та практичного характеру. Обраний дослідницький підхід не лише дозволив обґрунтувати педагогічні умови формування екоцінностей учителів-природничників, а й окреслити методи та засоби їх реалізації в освітньому процесі. Матеріал містить практичні рекомендації щодо вдосконалення освітніх програм професійної підготовки майбутніх учителів-природничників.

Опубліковано
2020-12-17