ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ

  • Анатолій Очеретяний Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ключові слова: життєві цінності, студенти, трансформація, інформаційне суспільство ХХІ століття, освітні процеси, виховний потенціал, інтерактивні інструменти

Анотація

У статті проаналізовано особливості трансформації життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті в спектрі превалюючих освітніх процесів та виховного потенціалу. З’ясовано, що розвиток життєвих цінностей у студентів більшості закладів вищої освіти США здійснюється із застосуванням інтерактивних методів виховного впливу, зокрема створюються відповідні інтерактивні зони, забезпечується формат коучингу та фідбек-векторне спрямування, Skype-простір і SPARK!LAB-простір. Доведено, що виховний вплив у закладах вищої освіти України здійснюється на основі організації спеціальних освітніх курсів, семінарів, практикумів, дискусій та тренінгів; уроків особистої гідності, взаємоповаги та безконфліктної взаємодії в соціумі; створення рольових ситуацій; використання відеороликів, онлайн-комунікації.

Опубліковано
2020-02-11