Аксіологічна складова європейських підходів до професійної підготовки корпусу медичних сестер

  • Олена Климчук Рівненська медична академія
Ключові слова: професійна освіта, аксіологія, аксіологічні компетентності, сестринська справа, медсестри.

Анотація

У статті здійснено аналіз аксіологічної складової європейських підходів до професійної підготовки корпусу медичних сестер. Підкреслена необхідність ціннісної підготовки фахівців означеного профілю, що детермінована низкою спеціальних міжнародних документів, а також підтримується на національному рівні певними нормативними актами та документами сестринського самоврядування. Розкрито ціннісні пріоритети, типові для європейської сестринської спільноти, здійснено аналіз документів (британських і польських), що є основою професійної підготовки медсестер. У результативній частині наведені рекомендації щодо підвищення ефективності ціннісної складової професійної підготовки медсестер в Україні.

Опубліковано
2020-12-21