Іншомовна освіта у технічних закладах вищої освіти Республіки Польщі

  • Наталія Осіпчук Національний університет водного господарства та природокористування
  • Наталія Осадча Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: іншомовна освіта, технічні заклади вищої освіти, навчальні плани, іншомовна підготовка, центр іноземних мов.

Анотація

У статті досліджено сучасний стан іншомовної освіти у технічних закладах вищої освіти Республіки Польщі. Схарактеризовано розвиток польської іншомовної освіти в контексті реформування навчання іноземних мов. Проаналізовано навчальні плани і програми підготовки фахівців технічних спеціальностей в університетах Республіки Польщі. Описано діяльність мовних центрів, в яких пропонується значний спектр курсів вивчення іноземних мов. Наголошено на доцільності вивчення та впровадження навчальних мовних курсів та міжнародних програм.

Опубліковано
2020-12-21