Програма навчальної дисципліни «Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

  • Світлана Литвинова Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ
  • Майя Мар’енко Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ
Ключові слова: програма навчальної дисципліни, хмаро орієнтовані технології, ступінь «доктор філософії», науково-освітня діяльність, програма навчальної дисципліни.

Анотація

У статті представлено програму навчальної дисципліни «Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності», спрямовану на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня «доктор
філософії» (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») та засвоєння ними відомостей, відпрацю-
вання вмінь і навичок, необхідних для застосування хмаро орієнтованих технологій та хмарних сервісів відкритої науки в освіті й наукових дослідженнях. Визначено мету і завдання курсу, подано структуру навчальної дисципліни, зазначено перелік знань, умінь та навичок, яких аспіранти набувають у результаті вивчення матеріалу і виконання практичних робіт. Укладено навчально-методичну карту дисципліни «Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності». Наведено детальний опис тем для практичних занять та самостійної роботи. Виокремлено основні методи навчання (методи організації й здійснення навчально-пізнавальної діяльності та методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності) та методи контролю. Представлено розподіл балів, зокрема запропоновано шкалу оцінювання, методичне та інформаційно-методичне забезпечення, а також перелік рекомендованої літератури.

Опубліковано
2020-12-21