Subjective experience of pupils-readers as a factor of competence learning of literature

  • Анатолій Cитченко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: суб’єктний досвід, компетентнісне навчання, характер пізнавальної діяльності, літературна компетентність, особистісно-ціннісна здатність.

Анотація

У статті висвітлено проблему компетентнісного навчання української літератури в закладах загальної середньої освіти, розкрито роль у цьому процесі суб’єктного досвіду учнів-читачів. Компетентність при цьому розглядається як інтегрований результат навчання і виховання, що характеризується здатністю суб’єкта до певної діяльності. Суб’єктний досвід учнів визнається результатом їхньої діяльності, хоча й відрізняється діяльнісною складовою, що передбачає готовність до практичного застосування знань і вмінь у навчальній діяльності з погляду власних уявлень і суджень виконавця про цінність очікуваних результатів. Доведено, що компетентнісний розвиток учня здійснюється внаслідок набуття знань, зокрема й про способи відповідної діяльності, практичне застосування яких має накопичувальне значення для досвіду пізнавальної діяльності суб’єкта, тобто суб’єктного досвіду особи, яка таким чином навчається і виховується. Зазначається, що в компетентнісному навчанні поєднуються два аспекти діяльності суб’єкта – змістово-процесуальний та особистісний, що має перетворювальне значення як для інтерпретації твору, так і духовного світу читача. Взаємодія змістово-операційного й особистісного чинників допомагає учням виконувати поставлені завдання, пізнаючи художні об’єкти й відпрацьовуючи способи виконання певних розумових операцій, зазнаючи при цьому власних особистісних зрушень. Саме діяльність, як і досвід її проведення в певній навчальній ситуації, формують суб’єктний потенціал здобувачів освіти, допомагає їм як у розвитку заданих компетентностей, так і в особистісному формуванні. 

Опубліковано
2020-12-21