Структурно-логічна схема формування підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту

  • Олександр Верітов Запорізький національний університет
Ключові слова: підприємницька культура, структурно-логічна схема, освітній процес, інформаційні системи, менеджмент, маркетинг, підприємницьке мислення, соціальні практики підприємництва, варіативність.

Анотація

У статті представлено структурно-логічну схему процесу формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту, яка є своєрідним підсумковим узагальненням принципів, концептуальних положень і педагогічних умов здійснення освітнього процесу. Означена схема передбачає реалізацію певних етапів, які різняться між собою освітніми завданнями, як-от: підготовчого (другий семестр) – знайомство майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту з можливостями інформаційних систем управління проєктами, сервісами для створення сайтів та складання ментальних мап, а також прикладними комунікаційними програмами для мобільних пристроїв; теоретичного (третій та четвертий семестри) – формування установки на задоволення потреб інших людей у процесі розробки і втілення власних інновацій, підготовка до здійснення управлінського циклу в підприємницькій діяльності; практичного (п’ятий та шостий семестри) – формування підприємницького мислення; прикладного (сьомий та восьмий семестри) – включення здобувачів освіти до соціальних практик підприємництва.

Опубліковано
2020-12-21