КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Вадим Лунячек Українська інженерно-педагогічна академія
  • Наталія Рубан Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: інтелектуальна власність, заклад загальної середньої освіти, компетентність, компетентнісна модель, метод моделювання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті представлено результати науково-дослідної роботи кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) щодо створення компетентнісної моделі вчителя закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності. Продемонстровано організаційно-управлінський блок структури компетентності керівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності. Детально висвітлено кожен компонент компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності згідно з усталеною структурою компетентності (знання, вміння, навички, професійно важливі якості). Особливу увагу закцентовано на необхідності формування компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності як елемента створення внутрішньошкільних систем забезпечення якості освіти. Ґрунтовно проаналізовано наявні наукові джерела в галузі компетентнісного моделювання, що дають змогу зробити певні висновки щодо динаміки цього процесу в Україні та за її межами й надати відповідні пропозиції. Запропоновано приділяти більше уваги комунікативним процесам між фахівцями у сфері інтелектуальної власності та виробниками і споживачами освітніх послуг.

Опубліковано
2020-02-11