ЧОТИРИВИМІРНА ГРАФІКА ЯК НОВИЙ ЕТАП ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Микола Козяр Національний університет водного господарства та природокористування
  • Олексій Парфенюк Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: здобувач вищої освіти, графічна підготовка, комп’ютерна графіка, 2D, 3D, 4D

Анотація

У статті встановлено, що вивчення на високому рівні принципів дії і конструкцій технічних об’єктів становить для здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей значні труднощі та таким чином зменшує їх мотивацію до навчання. Наведено та проаналізовано складові комп’ютерної графіки, їх види і класи. Подано авторське визначення терміна «чотиривимірна графіка».

Опубліковано
2020-02-11