Академічний дім – освітньо-просвітницький осередок наукового товариства імені Шевченка у Львові (1905–1939 роки)

  • Оксана Ковалишин Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Академічний дім, освітньо-просвітницький осередок, Наукове товариство імені Шевченка, студентство, молодь, товариство.

Анотація

У статті проаналізована діяльність Академічного дому, створеного при Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1905–1939 роки), як освітньо-просвітницького осередку. Схарактеризована роль Наукового товариства у національному становленні українців Галичини, відродженні наукового, культурного, освітнього руху та розвитку української молодіжно-студентської ініціативи.  Проаналізовано передумови організації та аспекти функціонування Академічного дому на різних етапах його розвитку.  Визначено, що  Наукове товариство імені Шевченка, незважаючи на значну матеріальну скруту, нерентабельність Академічного дому, осуд тодішньої влади, опікувалося та підтримувало освітньо-просвітницький осередок майбутнього покоління українців.  Закцентовано увагу на взаємодії Академічного дому  з іншими освітніми, культурними та науковими організаціями Галичини у першій третині ХХ століття, зокрема з «Академічною поміччю», Жіночою гімназією сестер  Василіянок, товариством «Профорус», «Студентською самопоміччю», Духовною семінарією, Трирічною коедукаційною торговельною школою та ін. ініціативами. З’ясовано, що окрім задоволення нагальних потреб оселя відігравала важливу роль у розвитку національного духу, формуванні свідомості студентської молоді. Констатовано, що початок ХХ століття у Західній Україні характеризується розвитком українських громадських організацій, які стали центрами освітньо-просвітницького, наукового-культурного життя українців.  Визначено роль та місце Академічного дому при Науковому товаристві імені Шевченка як головного молодіжно-студентського національно-культурного осередку українців Галичини.

Опубліковано
2021-10-27