Філософія оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в контексті компетентнісного підходу

  • Оксана Лютко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Володимир Зиль Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: оцінка, оцінювання, система оцінювання начальних досягнень здобувачів освіти, основні види оцінювання, формувальне оцінювання, критерій, критерії оцінювання завдань.

Анотація

У статті проаналізовано недоліки традиційної системи оцінювання, а також окреслено сутність сучасної філософії оцінювання навчальних досягнень здобувачів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу. Оцінювання розглядається як важливий процес, що сприяє індивідуалізації освітнього процесу, підвищенню навчальної мотивації та самостійності учнів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей. Визначено мету оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Обґрунтовано необхідність використання формувального оцінювання на будь-якому рівні освіти, оскільки і в Державному стандарті початкової освіти, і в Державному стандарті базової середньої освіти зазначено, що вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти відбувається шляхом формувального та підсумкового оцінювання. Окреслено сутність різних видів оцінювання та методи їх реалізації. Наголошено на тому, що система оцінювання неможлива без інформування учнів про критерії оцінювання та розуміння того, як і за що їх оцінюють. Доведено, що критерії сприяють об’єктивації оцінювання, а оцінювання з використанням ретельно розроблених критеріїв дає змогу зробити цей процес прозорим і зрозумілим для всіх здобувачів освіти.

Опубліковано
2021-11-25