Використання інструментів і ресурсів цифрового освітнього середовища для здійснення дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти: результати досліджень

  • Ірина Іванюк Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  • Oксана Овчарук Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  • Іван Вєтров Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, цифрові інструменти, педагоги, дистанційне навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, COVID-19.

Анотація

У статті розкрито питання використання інструментів і ресурсів цифрового освітнього середовища для здійснення дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти на прикладі опитувань педагогів у період карантину. Особливістю представленого матеріалу є те, що він є результатом опитувань, проведених у 2021 році на двох рівнях: всеукраїнському та обласному, а також на порівнянні отриманих відповідей респондентів (1463 особи). Виявлені проблеми пов’язані переважно з неналежним оснащенням закладів загальної середньої освіти, вчителів та школярів зокрема необхідним обладнанням та складнощами з доступом до швидкісного інтернет-зв’язку, недостатньою підготовленістю вчителів до використання засобів та інструментів інформаційно-комп’ютерних технологій, відсутністю швидких консультацій учителів щодо використання засобів дистанційного навчання та ін. Порівняння результатів дозволили виявити відповідні тенденції існуючих проблем, вказаних вище, та надати рекомендації органам влади, закладам освіти, організаціям громадянського суспільства та іншим зацікавленим сторонам щодо вирішення питань підтримки вчителів у здійсненні дистанційного навчання. Новизна дослідження полягає у створенні та використанні інструментарію опитування педагогічних працівників на різних рівнях прийняття рішень та їх порівнянні з метою виокремлення нагальних проблем.                                                        

Опубліковано
2021-12-28