ДИТЯЧА АГРЕСІЯ: СПЕЦИФІКА, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ВИХОВАННЯ ВМІННЯ ЇЇ ДОЛАТИ

  • Олена Кононко Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, особистісне зростання, внутрішні та зовнішні чинники, вміння долати агресію, педагогічні умови оптимізації виховного процесу.

Анотація

У статті представлено концептуальний підхід щодо вивчення агресії як феномена особистісного зростання в ранньому онтогенезі. Розкрито суть та специфіку агресивності в дошкільному дитинстві, зокрема визначено внутрішні та зовнішні чинники її виникнення як негативної якості особистості. Охарактеризовано зміст поняття «вміння дошкільника долати агресію», розроблено його типологію та сформульовано педагогічні умови ефективного виховання означеного вміння в дітей старшого дошкільного віку.

Опубліковано
2020-02-11