Менеджмент у багатопрофільних закладах позашкільної освіти: питання системності управлінської діяльності керівника

  • Ірина Мосякова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: менеджмент, позашкільна освіта, управлінська компетентність, багатопрофільний заклад позашкільної освіти.

Анотація

У статті порушено питання системної структури управлінської діяльності керівника багатопрофільного закладу позашкільної освіти, а також його управлінської і педагогічної діяльності в сучасних умовах. Висвітлено процеси взаємодії керівника із творчим колективом педагогів. Акцентовано увагу на важливості діалогу для практичної реалізації освітніх послуг. Запропоновано розглядати управління з погляду системності, стратегічності, інноваційності, креативності. Визначено необхідність створення для освітнього менеджменту теоретико-методичної основи, здатної увібрати в себе нові знання та кращі управлінські практики.

На основі аналізу теоретичних джерел, досвіду практичної роботи з’ясовано багатовимірність поняття «управлінська діяльність», окреслено основний підхід до розуміння управлінської діяльності керівника, виокремлено актуалізовану мету й завдання, сутність і принципи управлінської діяльності керівника багатопрофільного закладу позашкільної освіти. Розглянуто питання якості позашкільної освіти як синтетичної категорії, наголошено, що якість освітніх послуг пов’язана не лише із задоволенням культурних потреб вихованців, набуттям нових навичок у цікавій для них сфері, а й зі спілкуванням із педагогами і тими референтними групами, чий вибір занять у позашкільний час є близьким для них тощо.

Схарактеризовано основні вимоги до професійних та особистісних якостей керівника, виокремлено сутність трьох типів керівників («знає – вміє», «знає – частково вміє», «уміє – частково знає»), що представлені в науково-методичній літературі.

Доведено, що багатопрофільні заклади позашкільної освіти передусім мають орієнтуватися на ефективність власної організації, успішність та оптимальну продуктивність у наданні освітніх послуг.

Опубліковано
2022-01-06