Модель полікультурної компетентності вчителя математики в освітньому середовищі Нової української школи

  • Олена Марченко Рiвнeнcький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: полікультурна компетентність педагога, модель полікультурної компетентності вчителя математики, мотиваційно-ціннісний компонент полікультурної компетентності педагога.

Анотація

У статті подано опис моделі полікультурної компетентності вчителя математики в освітньому середовищі Нової української школи. Аналізуються компоненти означеної моделі, що формується у контексті регіонального науково-методичного проєкту «Культурні коди математики», таобґрунтовується необхідність її наукового дослідження.

Актуальність статті зумовлена посиленням соціокультурних змін, які відбуваються у глобалізованому цифровому медійному просторі, що чинить безпосередній вплив на еволюцію пріоритетів сучасної освіти. Наслідком цього є необхідність розробки інноваційних педагогічний ідей та методів формування ціннісного потенціалу як учителів, так і здобувачів освіти,що є важливою передумовою реалізації цілей і завдань Нової української школи у процесі навчання математики.

Практична значущість проблеми, щовисвітлюється у статті, полягає в тому, що модернізація вітчизняної системи освіти чинить суттєвий вплив не лише на розвиток професійних якостей педагога, але й на його особистість та перспективне формування полікультурної компетентності. У зв’язку з цим конструювання і науковий аналіз моделі полікультурної компетентності вчителя математики Нової української школи є одним із чинників успішної педагогічної взаємодії та продуктивної пізнавальної співпраці зі здобувачами освіти.

Опубліковано
2022-06-14