Сучасні підходи щодо підготовки керівників закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності в рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

  • Тетяна Наумчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: : інноваційна діяльність, підготовка керівників закладів дошкільної освіти, професійні функції керівника (директора) закладу дошкільної освіти, модернізація системи дошкільної освіти, післядипломна педагогічна освіта.

Анотація

У статті проаналізовано сучасні підходи щодо підготовки керівників закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності. Розкрито проблему реалізації нових підходів у процесі підготовки керівників закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах освітньої реформи. Зокрема, окреслено  основні принципи організації діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти: науковість і компетентність, безперервність і систематичність, перспективність і адаптивність, гуманізація і гуманітаризація, диференціація та індивідуалізація, результативність.

          Обґрунтовано, що в умовах сьогодення неабиякої актуальності набувають конкретизація та регіоналізація цілісної освітньої системи, теоретичні дослідження проблеми управління різноманітними моделями регіональних систем освіти, зокрема післядипломної педагогічної освіти, її орієнтація на прогресивно-інноваційну парадигму стабільного розвитку.

На основі аналізу наукових праць і здійснених досліджень розкрито теоретико-методологічні засади, зміст та форми підготовки керівника закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності, схарактеризовано модернізацію його управлінських функцій, а також процес формування інформаційної культури, розвитку управлінської діяльності.

          Доведено, що сучасні підходи, багатство організаційних форм та методів підвищення педагогічної й управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти регіону, їхня готовність до інноваційної діяльності допоможе кожному керівникові реалізувати набуті знання у практичній управлінській діяльності та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Опубліковано
2022-11-04