Закордонний досвід професійної підготовки майбутніх фахівців засобами дистанційного навчання

  • Віталіна Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Ключові слова: заклади вищої освіти, професійна освіта, дистанційна освіта, закордонний досвід.

Анотація

У статті проаналізовано наукові публікації з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців засобами дистанційного навчання. Розвиток вищої освіти України, який упродовж останнього часу відбувається в досить складних і невизначених умовах, зважаючи на наявні виклики для людства, може бути ефективним лише за умови використання технологій дистанційного навчання. У розвинутих країнах світу наголошується не лише на потребі формування вмінь самостійно знаходити інформацію, критично її осмислювати та аналізувати, а й удосконалювати свої професійні навички впродовж усього життя. Саме для досягнення цієї мети розробляються та впроваджуються нові дистанційні технології особистісно зорієнтованого навчання.

Із метою визначення засад методологічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців засобами дистанційного навчання проаналізовано наявний закордонний досвід упровадження дистанційного навчання. Визначено такі особливості дистанційної вищої освіти: у процесі свого розвитку вона стала перспективною галуззю економіки, що підтверджується збільшенням кількості університетів, які надають дистанційні освітні послуги; дозволяє ефективно реалізовувати принцип «навчання впродовж життя», що є невід’ємним складником сучасної цифрової трансформації суспільства; спостерігається розширення ринку дистанційних освітніх послуг розвинених країн світу та їхнє стрімке вдосконалення, адже дистанційні освітні технології стають більш орієнтованими на здобувачів освіти, їхні потреби та зростаючі темпи життя.

Опубліковано
2022-11-04