Використання онлайн-сервісу Google forms в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти

  • Валентин Філіпчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Наталія Харченко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: хмарні технології, онлайн-сервіси, Google Forms, освітній процес, тести, анкетування, квест.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість використання хмарних технологій Google в освіті, зокрема онлайн-сервісу Google Forms. На основі аналізу й узагальнення науково-методичних джерел досліджено актуальність та затребуваність їх використання. Авторами окреслена багатоаспектність застосування сервісу та створених на його основі дидактичних матеріалів. Визначено типи запитань, що відображають створені Форми, схарактеризовано види робіт, котрі варто виконувати за допомогою Google Forms: анкети, тести, вікторини, квести, подорожі тощо. Звертається увага на особливості процесу створення Форм, налаштувань ресурсу, представлення даних, зберігання результатів. Із метою урізноманітнення навчальної діяльності учнів пропонується використовувати Google Forms для створення онлайн-вікторин, вебквестів та подорожей, що є перспективними засобами формувального оцінювання. Водночас створені Форми в освітньому процесі мають як переваги, так і недоліки. Постійне оновлення сервісів Google свідчить про актуальність та перспективи використання Google Forms в освітній діяльності закладів загальної середньої освіти.

Опубліковано
2022-11-09