Особливості застосування технології кооперативного навчання в освітньому процесі сучасної початкової школи

  • Валентина Андрійчук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: Нова українська школа, технологія кооперативного навчання, робота в парах та малих групах, соціальна взаємозалежність, співробітництво.

Анотація

У статті схарактеризовано технологію кооперативного навчання в умовах сучасної початкової школи, в основу якої покладено  особистісно орієнтований підхід, що передбачає розвиток пізнавальних умінь і навичок самостійно конструювати наявні знання та здобувати нові, співробітництво учнів у групах. Доведено, що кооперативне навчання допомагає дітям співпрацювати між собою, реалізовуючи природне прагнення до спілкування, покращує формування компетентностей на засадах особистісно орієнтованої  моделі освіти, задекларованої у Концепції Нової української школи.

Особливу увагу закцентовано на зміні ролі вчителя в умовах кооперативного навчання, основних ознаках кооперації у навчанні, способах та інструментах формувального оцінювання в освітньому процесі. Доведено, що особливо ефективним видом діяльності на початкових етапах навчання учнів кооперації є робота в парах. З’ясовано, що ефективність застосування технології кооперативного навчання в освітньому процесі сучасної початкової школи залежить від створення високоорганізованого освітнього середовища.

Опубліковано
2022-11-09