Виховний потенціал історичних джерел у формуванні громадянських цінностей майбутніх лікарів

  • Ольга Христенко Тернопільський національний медичний університет
Ключові слова: історичні джерела, професійні цінності, громадянські цінності, моральність, майбутні лікарі.

Анотація

У статті проаналізовано низку історичних джерел із проблеми громадянського виховання молоді, визначено національні, громадянські й духовні цінності, які необхідно формувати у майбутніх лікарів у контексті їхніх соціальних ролей – як людей, фахівців, громадських діячів. Визначено, що однією з умов підготовки майбутніх лікарів до виконання громадянського обов’язку – натхненного й відданого служіння людям / пацієнтам – є опора на базові цінності духовного змісту, передусім любов (до професії, до людей, до свої країни).

Звернено увагу на концепцію «філософії серця» Григорія Сковороди, який трактує чисте серце як сутність / вияв істинної людини в екзистенційному контексті. Означений підхід детермінує практичне застосування культури чистого сумління / чистого серця у забезпеченні духовної витривалості, стресостійкості не лише лікарів, а й пацієнтів, а також співчутливого, чесного та справедливого ставлення людей одне до одного. Визначено, що представлені в статті шляхи формування громадянської відповідальності та культури психологічного / духовного здоров’я людини можуть бути використані студентами університету у майбутній професійній, просвітницькій громадській діяльності.

Опубліковано
2022-11-09