Засоби практичної реалізації аксіологічного підходу у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв

  • Наталія Шетеля Ужгородський інститут культури і мистецтв
Ключові слова: педагогіка, професійна підготовка, аксіологічний підхід, ціннісна освіта, навчально-методичні засоби.

Анотація

Завданням сучасної освіти є формування аксіологічної культури особистості високого рівня, якому сприяє її залучення до аксіологічного знання й світу цінностей, що актуалізує аксіологічний підхід в освіті. Задля досягнення поставленої мети – виявлення засобів практичної реалізації аксіологічного підходу, зокрема у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв – у роботі визначено низку критеріїв, яким мають відповідати засоби і технології реалізації аксіологічного підходу. Зважаючи на зазначені критерії, до педагогічних засобів і технологій реалізації аксіологічного підходу віднесено: інтерактивне навчання, дослідницьке (евристичне) навчання, технологію «Створення ситуації успіху», технологію розвитку критичного мислення, технологію проєктного навчання («Метод проєктів»), технологію створення діалогового простору, комп’ютерно-інформаційні технології.

Обґрунтовано, що практична реалізація аксіологічного підходу визначає необхідність залучення педагогічних засобів і технологій, які забезпечать здійснення процедур імплементації гуманістичних і професійних цінностей в освітню практику.

Опубліковано
2022-11-09