ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУРЯДНИХ СПОЛУЧНИКІВ У ПРИЄДНУВАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ

  • Оксана Козіцька Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: приєднувальне речення, конфесійний стиль, багатокомпонентна приєднувальна структура, сурядні сполучники, складне речення.

Анотація

У статті розглянуто актуальні  питання сьогодення щодо функціонування окремих сурядних сполучників (єднальної і протиставної семантики) в зоні приєднувальних семантико-синтаксичних відношень. Визначено типові позиції їхнього вживання в конфесійному стилі.

Опубліковано
2020-02-11