ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Наталія Шульжук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, інтенція, комунікативна методика, когнітивна методика, концепт, комунікативно-прагматичні уміння й навички.

Анотація

У статті відзначено, що тенденції комплексного підходу до вивчення мовних явищ на ґрунті нових мовознавчих дисциплін детермінують навчально-педагогічний дискурс, зумовлюючи необхідність комунікативно-прагматичної переорієнтації методики навчання мови та внесення коректив до змістового наповнення шкільних підручників з української мови, зорієнтованих переважно на лінгвоцентричну репрезентацію мовних одиниць.

Опубліковано
2020-02-11