Підвищення кваліфікації новопризначених керівників освіти: трансформації на сучасному етапі розвитку освіти в Україні

  • Вадим Лунячек Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: керівник закладу загальної середньої освіти, компетентнісний підхід, методологія управління, підвищення кваліфікації, якість освіти.

Анотація

У дослідженні висвітлено проблеми, пов’язані із підвищенням кваліфікації новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти за програмою, яка передбачає 90 годин / 3 кредити ЄКТС. Теоретично обґрунтовано та запропоновано навчальний план для означеної категорії працівників освіти з урахуванням вимог воєнного часу. Окреслено методологічне підґрунтя запропонованого навчального плану, здійснено його порівняння з відповідним типовим навчальним планом, розробленим МОН України. Особливий акцент зроблено на формуванні у новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти системного бачення об’єкта управління, спроможності їх адекватно реагувати на виклики сьогодення. Одним із важливих аспектів представленої роботи є оприлюднення низки компетентностей, які мають бути сформовані в керівника освіти у процесі підвищення кваліфікації. Наголошено на необхідності створення простих алгоритмів діяльності для керівників освіти в умовах воєнного стану, що суттєво вплине на результативність їхньої роботи. Наведені висновки підкріплені статистичними матеріалами щодо територіального розташування суб’єктів освітнього процесу в наш час, а також результатами опитувань із використанням Google-інструментів, проведених серед новопризначених керівників освіти за результатами підвищення кваліфікації.

Опубліковано
2023-02-08