Особливості реалізації методів мотивації в умовах розвитку освітніх систем

  • Олександр Пастовенський Житомирський ОІППО
  • Олена Косигіна Житомирський ОІППО
Ключові слова: освітня система, адміністративні методи, економічні методи, психологічні методи, соціальні методи мотивації, громадські структури.

Анотація

У статті досліджено особливості реалізації методів мотивації в умовах розвитку освітніх систем, зокрема        схарактеризовано адміністративні, економічні, психологічні методи, а також методи соціального нормування й соціального регулювання. Визначено ключові особливості реалізації методів мотивації у процесі розвитку освітніх систем, а саме: комплексне використання цих методів у кожній фазі розвитку освітньої системи; зміщення домінантних методів мотивації відповідно до фаз розвитку освітньої системи (від адміністративних до економічних та психологічних методів, методів соціального нормування й соціального регулювання), а в межах окремих груп методів – у напрямі до методів непрямої позитивної мотивації; відчутне зростання громадської складової методів мотивації, тобто відносної величини кадрового потенціалу, що бере участь у реалізації методів мотивації.

Наголошено, що в умовах розвитку освітніх систем важливого значення набуває, посилення диференціації мотивація, зокрема зменшення відносної величини кадрового потенціалу в групах, на які спрямовані конкретні методи мотивації.

Опубліковано
2023-02-09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають