Науково-методичні засади управлінської діяльності керівника Нoвoї українськoї шкoли в умовах воєнного стану

  • Oльга Вoрoн Рiвнeнcькoгo oбласнoгo інституту післядиплoмнoї пeдагoгічнoї oсвіти
Ключові слова: професійна управлінська діяльність, освітній менеджмент, ситуаційне управління, самоменеджмент, перфоманс-менеджмент.

Анотація

У статті на основі дослідження наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-правових документів проаналізовано основні аспекти професійної управлінської діяльності керівника закладу освіти, науково-методичні засади менеджменту освіти в умовах Нової української школи, актуальні проблеми ситуаційного управління та самоменеджменту керівника закладу загальної середньої освіти під час дії воєнного стану; виклики та завдання в контексті сучасної теорії менеджменту, організації освітнього процесу за державними освітніми стандартами. Визначено роль  закладу освіти, який стає осередком, що дає змогу здобувачам отримувати не лише знання, але й усім учасникам освітнього процесу психологічну підтримку, можливість не втрачати відчуття приналежності до спільноти. Підкреслено важливість ситуаційного управління роботою школи та налаштовування освітнього процесу так, щоб він був комфортним і безпечним для дітей та педагогів. Доведено, що саме від професійної управлінської діяльності керівника та ефективно організованого самоменеджменту залежить якість освіти та освітньої діяльності загалом. З’ясовано сутність понять «ситуаційне управління», «перфоманс-менеджмент».

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що суспільні зміни відбуваються  дуже швидко і ставлять перед керівником закладу освіти завдання щодо організації освітнього процесу та спрямування роботи трудового колективу для фахового прийняття управлінських рішень. Керівник освітнього закладу – це менеджер, який має поєднати всі науково-методичні підходи між собою, щоб отримати потужний інструмент вирішення стратегічних суспільних завдань, визначених у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.  

Опубліковано
2024-01-25