Участь стейкхолдерів у процесі підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (на прикладі ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування)

  • Микола Яцков Національний університет водного господарства та природокористування
  • Лариса Осадча Національного університету водного господарства та природокористування
  • Наталія Мінаєва Національного університету водного господарства та природокористування
  • Людмила Ткачук Національного університету водного господарства та природокористування
Ключові слова: стейкхолдери, зовнішні стейкхолдери, внутрішні стейкхолдери, силабус, фахові компетентності, освітня програма, жорсткі навички, дуальна форма здобуття освіти.

Анотація

У статті висвітлено питання співпраці Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» зі стейкхолдерами. Зазначено, що ефективність освітнього процесу залежить від урахування закладом освіти інтересів усіх зацікавлених осіб та його здатності до взаємодії зі стейкхолдерами в зовнішньому та внутрішньому освітньому середовищі. Визначено основні напрями щодо реалізації стейкхолдерського підходу у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Наведено перелік основних стейкхолдерів, з якими співпрацює заклад. Висвітлено питання міжнародної співпраці між означеним вище коледжем та німецькими освітніми й робітничими закладами у сфері дуальної освіти, що дало змогу впровадити таку форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти. Схарактеризовано дуальну форму як відносно новий спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших суб’єктах освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях з метою оволодіння програмними результатами, поглиблення практичних умінь і навичок та набуття певної кваліфікації.

Опубліковано
2024-01-25