ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЛАБОРАНТІВ

  • Інеса Хмеляр Рівненська медична академія
  • Оксана Мялюк Рівненська медична академія
Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницькі вміння, професійна підготовка майбутніх лаборантів клінічних лабораторій.

Анотація

У статті обґрунтовано підходи до визначення змісту дослідницької компетентності студентів, визначено ефективні форми, методи і засоби її формування у процесі викладання навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Представлено пріоритетні  освітні технології та методи, які не надають готових знань, а спонукають до пошуку, та в яких роль викладача зводиться до функції тьютора й організатора, що сприяє підвищенню самооцінки особистості студента, закладає основи його професійного зростання. З’ясовано структуру та етапи проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика».

Опубліковано
2020-02-11