Тьюторська діяльність студентів у закладах вищої освіти України

  • Оксана Іваницька Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: тьютор, тьюті, освітньо-науковий простір, внутрішньо переміщені особи, освітній процес, академічна адаптація, соціально-освітня адаптація.

Анотація

. У статті на основі теоретичного та прикладного підходів проаналізовано особливості тьюторської діяльності студентів у закладах вищої освіти України. Визначено, що саме європейський досвід став прикладом для започаткування і розвитку в Україні інституту тьюторства у закладах вищої освіти. Обґрунтовано, що тьютор як студент старших курсів університету на волонтерських засадах або за визначену університетом винагороду надає допомогу іншому студенту або групі студентів із метою академічної та культурної адаптації, а також у процесі освоєння певної навчальної дисципліни з метою поглиблення знань, формування вмінь і навичок та підвищення рівня академічної успішності, а отже, і якості освітніх послуг, що надає заклад вищої освіти.

Акцентовано увагу на тому, що не варто обмежувати тьюторський супровід чіткими обов’язками та звітами про їхнє виконання, адже це досить динамічний процес і залежить від потреб конкретних тьюті у певний час. Підкреслено, що важливо визначити напрями означеної діяльності, однак варто уникати формалізації самого процесу для того, щоб тьютори могли творчо, активно взаємодіяти з тьюті.

Наголошено на необхідності виокремлення ще одного напряму діяльності тьюторів – допомоги в адаптації та соціалізації студентів-внутрішньо переміщених осіб, тобто тих, хто вимушено переселився через війну в нашій державі. Визначено, що важливим аспектом тьюторського супроводу є робота з іноземними студентами. Тьютори можуть пришвидшити адаптацію таких здобувачів освіти, адже до цього процесу, окрім освітньо-побутової складової, належить ще й ознайомлення з культурою країни, регіону, звичаями, нормами моралі та соціальними викликами.

Зауважено, що сьогодні у закладах вищої освіти  потрібно створювати центри, відділи з надання тьюторської підтримки, до роботи в яких варто залучати студентів старших курсів під керівництвом досвідчених викладачів-менторів.

Опубліковано
2024-01-25