Розвиток емоційного інтелекту здобувачів медичної та фармацевтичної освіти: зміст, структура, рівні розвитку

  • Світлана Бухальська Рівненська медична академія
  • Олена Куклевська Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ключові слова: емоційний інтелект, компетентність, здобувачі медичної та фармацевтичної освіти, структурні компоненти та рівні розвитку емоційного інтелекту.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз дослідження проблеми розвитку емоційного інтелекту здобувачів медичної та фармацевтичної освіти. Уточнено зміст емоційного інтелекту як психологічного феномену, що виявляється в здатності розпізнавати, розуміти, аналізувати свої емоції, вміло керувати ними; сприймати, осмислювати та адекватно реагувати на емоційні процеси і стани інших людей. З огляду  емоційної компетентності обґрунтовано структурні компоненти емоційного інтелекту: мотиваційно-особистісний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивний; відповідно до критеріїв ефективності розвитку означеної характеристики визначено рівні розвитку емоційного інтелекту: високий, середній, низький.

Закцентовано увагу на особливостях юнацького віку здобувачів медичної та фармацевтичної освіти, що виявляються в процесі розвитку емоційного інтелекту. Актуалізовано значимість виховного та психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в успішній реалізації означеної проблеми. Наголошено на важливості формування і розвитку мотивації, цінностей і пріоритетів, емпатії, людяності, рефлексії як ключових характеристик емоційного інтелекту особистості та майбутнього фахівця галузі охорони здоров’я.

Опубліковано
2024-01-26