Оцінювання навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти США і Канади

  • Вадим Лунячек Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ліна Ігнатенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, освітні вимірювання, оцінювання навчальних досягнень учнів, система загальної середньої освіти, формувальне оцінювання, якість освіти.

Анотація

Серед глобальних тенденцій у розвитку сучасної освіти одну з провідних позицій займає оцінювання навчальних досягнень учнів середніх шкіл. Саме у ХХІ столітті виходить на новий рівень теорія педагогічного оцінювання та теорія якості освіти. Традиційні форми оцінювання зазнали модернізації. Національні освітні системи провідних країн світу акцентують сьогодні увагу на розвитку формувального оцінювання навчальних досягнень учнів. Україна теж вступила на цей шлях, що було стимульовано реалізацією Концепції Нової української школи.
У представленій роботі зроблено спробу на прикладі систем освіти США і Канади простежити тенденції щодо розвитку систем оцінювання навчальних досягнень учнів. Наведені в роботі матеріали дозволяють стверджувати про наявність чітко визначених сталих тенденцій щодо запровадження формувального оцінювання в означених вище країнах. Це передусім індивідуалізація у проведенні оцінювання, використання гнучких підходів, а також як традиційних, так і новаторських методів оцінювання та їхніх комбінацій. Важливим є також залучення до процесу оцінювання різних спільнот, зокрема й батьківських. Особливий акцент робиться на стратегіях, які дозволяють залучити учнів до процесу оцінювання, що сприяє формуванню їхньої активної життєвої позиції щодо управління власною освітньою траєкторією тощо.

Опубліковано
2024-04-15