Використання національної онлайн-платформи «Дія.Освіта» у процесі підготовки здобувачів освіти фахових педагогічних коледжів

  • Мар’яна Радкевич КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
  • Лариса Констанкевич КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
  • Лілія Боремчук КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Ключові слова: національна онлайн-платформа «Дія.Освіта», освітні ресурси, інтерактивне навчання, технології навчання, освітні серіали, онлайн-освіта, онлайн-платформа.

Анотація

У статті наголошено, що в сучасному освітньому середовищі, яке невпинно розвивається заради відповідності вимогам сучасності, національна онлайн-платформа «Дія.Освіта» є важливим інструментом у підготовці здобувачів освіти, зокрема означена інноваційна програма не лише відкриває широкий доступ до актуальних освітніх ресурсів, а й створює унікальні можливості для інтерактивного навчання та розвитку педагогічних навичок.

Проаналізовано використання національної онлайн-платформи «Дія.Освіта» як ключового елемента у формуванні сучасної педагогічної парадигми та підготовці кваліфікованих фахівців. Доведено, що вона є не лише зручним інструментом для доступу до сучасних методик викладання, а й інтерактивним середовищем, що сприяє взаємодії між студентами та викладачами. Закцентовано увагу на тому, що застосування передових технологій у навчальному процесі на «Дія.Освіта» сприяє ефективному засвоєнню знань та активізує розвиток ключових навичок і компетентностей, необхідних для успішної педагогічної кар’єри.

Окреслено різнобічний вплив національної онлайн-платформи «Дія.Освіта» на підготовку здобувачів освіти фахових педагогічних коледжів, а також перспективи вдосконалення системи освіти через інтеграцію сучасних технологій у навчальний процес.

Опубліковано
2024-04-20