Реалізація міжпредметних зв’язків під час навчання біології у фармацевтичному коледжі

  • Марія Новицька Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
  • Ірина Cтельмах Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
Ключові слова: фахова передвища освіта, фаховий молодший бакалавр, біологія і екологія, міжпредметна інтеграція, професійно орієнтоване навчання, асистент фармацевта, лаборант медицини.

Анотація

У статті представлено аналіз змісту програми навчальної дисципліни циклу загальноосвітньої підготовки «Біологія та екологія» у контексті реалізації міжпредметної інтеграції при підготовці фахівців фармації та лабораторної діагностики. Продемонстровано значну теоретичну та практичну базу, що дозволяє встановити міжпредметні зв’язки як із фаховими освітніми компонентами, так і з майбутньою професійною діяльність здобувачів освіти. Підкреслено, що значний професійно орієнтований потенціал для майбутніх асистентів фармацевта мають такі теми шкільного курсу біології і екології: «Обмін речовин», «Спадковість та мінливість», «Адаптація», «Біологічні основи здорового способу життя». Зміст навчальної дисципліни «Біологія та екологія» також створює широкі можливості для реалізації професійно орієнтованого навчання майбутніх лаборантів медицини. У статті детально наведено взаємозв’язок змісту тем біології та змістових модулів обов’язкових освітніх компонент «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень» та «Біологічна хімія з біохімічними методами аналізу». Доведено, що завдяки цьому у здобувачів освіти формується чітке уявлення про особливості перетворення речовин у клітині та роль ферментів у процесах катаболізму та анаболізму. Враховуючи авторський досвід використання професійно орієнтованого навчання, у статті вказано на його ефективність та значущість із метою підвищення мотивації студентів до навчальної діяльності.

Опубліковано
2024-04-20